ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมภาษณ์รายการมองลำพูน FM 95 MHz. YSFและวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้สัมภาษณ์สดในรายการ มองลำพูน ช่วงหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน FM 95 MHz. และเฟซบุ๊ก : สวท.ลำพูน FM 95 ในประเด็น การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกงานสำนักงานเกษตรขังหวัดลำพูน นางสาวสุภัชชา ปัญญา คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมสังเกตุการณ์