ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกันวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา อ.บ้านธิ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้วมอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมกันวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน ในพื้นที่ 2 ไร่ โดยเน้นให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง อีกทั้ง พัฒนาเจ้าของแปลงให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เพื่อใช้แปลงเรียนรู้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ได้