ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมของดีหริภุญชัยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมของดีหริภุญชัยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน” ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานการจัดงานฯ ซึ่งมีสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน, เกษตรกรรุ่นใหม่, เกษตรกร และผู้ประกอบการ รวม 50 บูธ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ระหว่าง วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2564