ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย รับมอบนโยบายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 การบริหารบุคคล ณ ห้องปฏิบัติงานเกษตรจังหวัดลำพูน