ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมยุทธฯเกษตรลำพูน แผน ผล คน พร้อม

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนงานให้รับรู้รับทราบร่วมกัน ณ ห้องยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน