ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่