ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรดีเด่นด้านประมง ระดับประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2465 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านประมง ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ระดับประเทศ นำโดยนายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมงพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น นายคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์ ณ ฟาร์มของเกษตรกร บ้านเลขที่ 39/7 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จำหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม