ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมแลกปลี่ยน 4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “๔ Pillars ๔ เสา เราไม่ทิ้งกัน” และร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำร้ายตนเองจังหวัดลำพูน ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน