ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนหนุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่น้อย ป่าซาง มีกิน มีใช้ มีโชว์

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ติดตามงานและสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พริก มะเขือและจิงจูฉ่าย ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่น้อย หมู่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นางสาวยุวลัย กิติวงค์ เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้รับมอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายอำเภอป่าซาง ผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ