ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565