ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเอกภาพและสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค ครั้งที่ 1/2565