ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการฯ กลุ่มผลิต

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิตและ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องทำงานกษตรจังหวัดลำพูน