ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565″

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการประชุมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 “ ณ หอประชุมมหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน