ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบ เขตพื้นที่เมืองลำพูน

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ณ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการตรวจประเมินโครงการฯ ในการนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พบปะพี่น้องเกษตรกรและผู้มาร่วมงาน