ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply