ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ หารือการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มอบหมายให้ กลุ่ม/ฝ่าย ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอและตำบล โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุด จนกว่าการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งให้ปรับเวลางานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เกษตรกรมารอนาน และลดการแออัด ตามมาตรการป้องกัน COVIV – 19

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด
ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply