ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางจำเนียน แสนราชา ออกติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ รับปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบปัญหา การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พนักงานราชการ ทุกคน ที่ร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเต็มกำลังความสามารถ “ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่า COVID – 19 ไปด้วยกัน

มนตรี ถ่ายภาพ รายงาน 06052563

Leave a Reply