ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนร่วมกับคณะข้าราชการหน่วยงานในสังกัดและพาณิชย์จังหวัด ติดตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 65

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 เชื่อมโยงการตลาดมะม่วงกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ดำเนินการร่วมกับกรมการค้าภายใน ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน