ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ