ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประจำสัปดาห์🌺

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดลำพูน