ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมปลูกต้นลำไย มะม่วงและฝรั่ง จำนวน 120 ต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน