ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญ วางแผนการปฏิบัติงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเกษตร และการบริหารจัดการงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด