ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการนำเสนอพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด รูปแบบการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 630 ราย