ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิม ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ เทศบาลเมืองลำพูน