ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านสันป่าเหียงลำพูน

วันจันทร์ ที่ 8 ส.ค.65 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวฐิรชญา ปินทองกลางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต การตลาด ลำไยอบแก้งเนื้อสีทอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ของกลุ่มฯ