ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565