ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดจำขี้มด

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างปรับปรุงเสนาสนะต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน