ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ฯ เพื่อวางแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2566 ในพื้นที่อำเภอลี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน