ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศที่ 4 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอบ้านธิ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (คณะนิเทศที่ 4) ออกนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิให้การต้อนรับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานตามโครงการตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมทั้งติดตามงานเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ปี 2566 อำเภอบ้านธิ นายจำลอง อุตมะดวงแจ่ม ณ บ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน