ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog 2023)

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ผ่านระบบ Zoom ในกิจกรรม Clinic Online ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ