ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูลสถิติ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูลสถิติ ภายใต้ธีมงาน “Choose your choice เปลี่ยนตัวเลข ให้เป็นทางเลือก” เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติ และข้อจำกัดของการใช้ข้อมูล ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม