ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้