ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ หมู่ 7 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน