ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 10/2566 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่