ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)