ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566