ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567