ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแผลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply