ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566