ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน