ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์