ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ตลาดลำไยนอกฤดู

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ ตลาดลำไยนอกฤดูตลาดกับการผลิต โดยมีวิทยากร ดร.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ธนะชัย พันธุ์เกษมสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. นิกร ยาอินตา ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการลำไย ในหัวข้อตลาดลำไยนอกฤดูเดือนพฤศจิกายน-ตุลาคม ออกช่อไม่ติดผลแก้ไขได้อย่างไร โดยมีหน่วยงานที่ร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และมีเกษตรกรแปลงใหญ่ ศพก และเกษตรกรทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ สวนไผ่บ้านสันมะกรูด ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply