ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการ Agri-Map