ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานสภากาแฟ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลําพูน