ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1