ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่จัดเตรียมนิทรรศการ ฯ ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน