ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา)