ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ “ครบรอบก่อตั้ง 22 ปี” หนังสือพิมพ์สื่อลำพูน เพื่อความเป็นศิริมงคล และจัดกิจกรรม “แบ่งปัน : เพื่อน้อง”