ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ (ด้านการส่งเสริมการเกษตร)