ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ “ถอดบทเรียนและกรณีศึกษาการตรวจสอบเชิงพื้นที่:ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ”